Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Alábbiakban cégünk adatvédelmi politikájáról talál tájékoztatást.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatainak megadására nincs szükség.

A XELESS minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapján megjelenő információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál a weboldalunkon, amely már nem aktuális, ezekért a XELESS semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a XELESS weboldalairól más szolgáltatók weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt információk tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a XELESS nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén kérjük, győződjön meg az adott cég adatvédelmi politikájáról.

Amennyiben Ön (e-mail) kapcsolatba lép a XELESS-sel, vagy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynél személyes adatai megadására van szükség, az Ön által megadott személyes adatok védelmére azok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására. A XELESS az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A XELESS adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Ajánlatkérés és álláshirdetésre jelentkezése esetén egyes személyes adatainak (pl. név, cím, születési adatok, elérhetőség, stb.) megadása elengedhetetlenül szükséges. Bármely személyes adatának önkéntes megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a XELESS – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig a jelen szabályzatban meghatározott célból – nyilván tartsa és kezelje, illetőleg 3. személy részére átadja.

Az adatkezelés kizárólag az önkéntesen megadott adatok és az azzal megadott hozzájárulás alapján történik.

Amennyiben a XELESS az Ön által megadott személyes adatokat a fentiekben meghatározottaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri.

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Írásbeli kérelmére a XELESS, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonni. Amennyiben hozzájárulását meg kívánja vonni, és ezt a XELESS felé írásban bejelenti, ez esetben a XELESS nyilvántartásából törli az Ön adatait.

A XELESS az általa kezelt személyes adatokat a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy számára nem ad át ide nem értve az esetleges tartozásbehajtás során szükséges adattovábbítást.

A XELESS a jogszabályban feljogosított hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A XELESS az Ön által megadott adatokat és információkat a következő célokra használhatja fel:

 • megrendelések teljesítése
 • tájékoztatás új termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról
 • ügyfél reklamációk ügyintézése
 • követeléskezelés (tartozásbehajtás)
 • ügyfél szokások elemzése
 • látogatottsági statisztikák
 • számlamásolat, illetőleg elektronikus számla megküldésére

A XELESS Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei: székhelye (1225 Budapest, Bányalég u. 110.) és az adott térségre vonatkozó adatok telephelyei (6100 Kiskunfélegyháza, Szalay u.  2. és 3300 Eger, Faiskola u. 9829/4 hrsz.9).